Acreditacions

Els mitjans de comunicació que vulguin cobrir l’Esperit de Montjuïc han de sol·licitar l’acreditació abans del 5 d’abril a les 16.00h enviant un e-mail a edm@jas.es.
Les sol·licituds rebudes fora de termini no es tindran en compte.

Es donarà resposta personalitzada a totes les peticions. És imprescindible acreditar que es treballa per un mitjà de comunicació reconegut com a tal i aportar carta del responsable d’aquest que ho avali.