Media

Els mitjans de comunicació que vulguin cobrir l’Espíritu de Montjuïc han de sol·licitar l’acreditació abans del divendres 28 de març a les 10.00h enviant un e-mail a media@targaiberia.com

Les sol·licituds rebudes fora de termini no es tindran en compte.

Es donarà resposta personalitzada a totes les peticions. És imprescindible acreditar que es treballa per un mitjà de comunicació reconegut com a tal i aportar carta del responsable d’aquest que ho avali.